Logo

Het Impossible Drinks logo bestaat uit twee onderdelen. Namelijk, het ‘Logomark’ en het ‘Logotype’. Samen maken zij wat we noemen, het ‘Logo’. Inzet van het logo gaat gepaard met verschillende mogelijkheden en restricties, zodat het merk door iedereen consistent kan worden uitgedragen.

Logomark

Introductie

Het Impossible Drinks Logomark vind zijn oorsprong in de Impossible Drinks ‘WHY’: ‘Impossible made possible’. Het Logomark symboliseert dat ene lichtpuntje in totale duisternis, dat kleine beetje hoop. Datgene wat het onmogelijke, mogelijk maakt.

Het Logomark is simpel, elegant en functioneel, gezien het tevens als ‘O’ gebruikt wordt in het Impossible Drinks, horizontale logo. Het symmetrische geheel maakt het Logomark fantastisch bruikbaar in vrijwel alle mogelijke merkuitingen en erg herkenbaar voor het publiek.

Opbouw

De afmetingen van het Logomark zijn gebaseerd op de Golden Ratio. De Golden Ratio is een wiskundige ratio die zijn oorsprong vindt in de natuur. Dieren mensen en planten kunnen er allemaal mee worden verantwoord. Met deze wiskundige ratio kunnen esthetisch perfecte verhoudingen worden gecreëerd. De afmetingen van de ‘O’, de ‘ster’ en de witruimtes tussen deze elementen zijn allemaal vormgegeven aan de hand van deze wiskundige ratio.

Motion

Het geanimeerde Logomark geeft de juiste balans weer tussen professionaliteit en informaliteit.

Vertical Logo

Introductie

Het Impossible Drinks Vertical Logo is een combinatie van het Logomark en het Logotype. Daar waar mogelijk en bij voorkeur dient het Vertical Logo gebruikt te worden in merkuitingen.

Opbouw

Ook binnen het Vertical Logo is er voortgeborduurd op de Golden Ratio. Zo zijn de afmetingen van het Logotype en de witruimte tussen het Logomark en het Logotype gebaseerd op deze wiskundige ratio.

Motion

Het geanimeerde Vertical Logo geeft tevens de juiste balans weer tussen professionaliteit en informaliteit.

Horizontal Logo

Opbouw

Het Impossible Drinks Horizontal Logo maakt tevens gebruik van het Logomark, maar op een andere manier. Binnen deze variant wordt de ‘O’ van het Logotype, vervangen met het Logomark om ruimte te besparen, zonder daarbij in te leveren op herkenbaarheid.

Het Horizontal Logo dient gebruikt te worden wanneer er door gebrek aan ruimte, geen gebruik kan worden gemaakt van het Vertical Logo. Daarnaast lenen bepaalde composities zich beter voor het Horizontal Logo dan voor het Vertical Logo. Dit is voornamelijk het geval in horizontale composities, wanneer het Logomark al prominent aanwezig is in een compositie, of wanneer de nadruk binnen de compositie minder op het logo moet liggen.

Opbouw

Wederom is er binnen deze variant, gebruik gemaakt van de Golden Ratio. Deze keer is de witruimte tussen de twee woorden gebaseerd op deze wiskundige ratio.

Motion

Het geanimeerde Horizontal Logo geeft tevens de juiste balans weer tussen professionaliteit en informaliteit.

Kleurvariaties

Default

Bij de introductie van het Impossible Drinks merk, dient altijd de ‘Default’ variant van het Logo te worden gebruikt. Deze variant maakt gebruik van een ‘Mustard’ achtergrondkleur. Het Logo zelf maakt gebruik van de ‘Ebony’ kleur. Het Logo is beschikbaar voor print, digitaal en motion.

White

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een zwarte achtergrond, dient de ‘White’ variant van het Logo te worden gebruikt. Het Logo zelf is in deze variant volwit gekleurd en beschikbaar voor zowel print als digitaal.

Black

Wanneer er door kleurrestricties, geen gebruik gemaakt kan worden van het ‘Default’ Logo en wanneer een witte achtergrond van toepassing is, dient de ‘Black’ variant van het Logo te worden gebruikt. Het Logo zelf is in deze variant volzwart gekleurd en beschikbaar voor zowel print als digitaal.

Ademruimte

Introductie

Om een consistent geheel te realiseren, dient er bij het gebruik van de Logos en het Logomark, altijd rekening gehouden te worden met een bepaalde ademruimte. Dit is witruimte die standaard wordt meegegeven, om te voorkomen dat het Logo te krap op andere elementen in de compositie staat.

Logomark

De ademruimte van het Logomark is gebaseerd op afmetingen van een halve ‘ster’. Laat deze ruimte te allen tijde leeg.

Vertical Logo

De ademruimte van het Vertical Logo is gebaseerd op een volledige ‘ster’. Laat deze ruimte te allen tijde leeg.

Horizontal Logo

De ademruimte van het Horizontal Logo is gebaseerd op de ruimte tussen de twee woorden. Laat deze ruimte te allen tijde leeg.

Minimale grootte

Introductie

Er dient rekening gehouden te worden met de leesbaarheid van de verschillende Logo variaties. Gebruik de onderstaande richtlijnen om ervoor te zorgen dat de Logos altijd goed zichtbaar en leesbaar zijn. De hoogte van de Logos dienen automatisch en proportioneel geschaald te worden aan de hand van de breedte.

Logomark

Minimale breedte: 50px

Vertical Logo

Minimale breedte: 125px

Horizontal Logo

Minimale breedte: 250px

Gebruik

Don'ts

  1. Vermijd het gebruik van alternatieve kleurstellingen.

  2. Vermijd het gebruik van alternatieve lettertypen.

  3. Vermijd het disproportioneel schalen van het Logo.

  4. Vermijd rotatie van het Logo.

  5. Gebruik het Logo niet op reeds drukke foto’s en afbeeldingen.

  6. Vermijd het gebruik van effecten zoals glows, shadows, e.d.