Typografie

Binnen het Impossible Drinks merk maken we gebruik van een combinatie van twee verschillende lettertypen. Beide lettertypen hebben ieder hun eigen doel en functionaliteit en dienen altijd zorgvuldig te worden ingezet.

Primair lettertype

Canela

Het primaire lettertype van Impossible Drinks is Canela. Canela is een klassieke doch moderne letter die tussen ‘Sans’ en ‘Serif’ en tussen ‘hard’ en ‘zacht’ inzit. Canela heeft een scala aan gebruiksmogelijkheden, afhankelijk van het doel waarvoor het ingezet wordt. Impossible Drinks gebruikt Canela in twee gewichten: Light en Thin. Daarnaast worden de ‘italics’ (cursieve varianten) gebruikt met een specifiek doel.

Secundair lettertype

Neue Haas Grotesk

Het secundaire lettertype van Impossible Drinks is Neue Haas Grotesk en heeft als doel om leesbaarheid te bewerkstelligen. Het is een bewezen lettertype en wordt voornamelijk ingezet bij paragraafteksten, linkjes, etc. Impossible Drinks gebruikt Neue Haas Grotesk in één gewicht: 55 Roman.

Gebruik

Compositie

Het lettergebruik binnen Impossible Drinks composities gaat gepaard met een flinke dosis aan creatieve vrijheid. Dit komt omdat de plaatsing van tekst veelal afhangt van de overige inhoud van de compositie. Onderstaande uitgangspunten kunnen gezien worden als handvatten bij het realiseren van interessante ontwerpen.

  1. Titels worden veelal gecentreerd uitgelijnd wanneer de ovrige inhoud van de compositie ook gecentreerd is.

  2. Is de overige inhoud van de compositie links uitgelijnd? Dan dient in vele gevallen de tekst ook links uitgelijnd te worden.

  3. Zorg altijd voor genoeg ademruimte tussen verschillende elementen. We zien liever te veel dan te weinig ruimte tussen elementen.

  4. Zorg ervoor dat subtitels altijd in de nabijheid zijn van de tekst die het betreft.

Voorbeelden en toelichting

  1. Wanneer Canela cursief en in lowercase ingezet wordt, mag er nadruk gelegd worden op specifieke woorden middels hoofdletters.

  2. Wanneer Canela regular en in lowercase ingezet wordt, mag er nadruk gelegd worden op specifieke woorden door deze cursief te maken.

  3. Voor teksten waarbij leesbaarheid belangrijker is dan stijl, dient Neue Haas Grotesk te worden ingezet, zoals te zien is bij de gegevens op het visitekaartje.

  4. Creativiteit is belangrijk. Soms werkt het breken van de regels voor bepaalde composities beter. Zoals hier het geval is met een gecentreerde titel en links uitgelijnde paragrafen. Ga hier wel voorzichtig mee om!